Gelieve met hetzelfde account van vorig jaar in te loggen.

Indien u het wachtwoord niet meer weet kunt u hier een nieuw aanvragen en deze later aanpassen.

Er zijn al 545 standplaatsen gereserveerd

Startpagina

Programma

90 jaar Kaaifeesten

Rommelmarkt

Galerij

Geschiedenis

Kaaifeesten 2020 Kaaifeesten 2019 Wekelijkse rommelmarkt Geschiedenis Bestuur

Op 6 oktober 1927 kwamen enkele kleine zelfstandigen samen in de herberg "Trapkes op". Benevens de zeven textielfabrieken die de wijk rijk was (voor die tijd grote fabrieken met honderden arbeidsplaatsen) waren er een dertigtal herbergen en winkeliers . Maar allen voelden de crisisperiode in hun verkoop en er werd armoede geleden vooral bij de werkman en de kleine zelfstandigen Het was de tijd van de grote beurscrash in Amerika die ook in Europa zijn weerslag had Op die bewuste avond werd een dekenij gesticht. Gegroeid uit de nood van de wijkbewoners waarvan de werknemers het grootste gedeelte uitmaakten en die moesten tevreden zijn met een zeer kleine vergoeding of naar "Den armen", of naar "De Paterkes" moesten gaan bedelen… De naam "Steunt Elkander" was zeker goed gekozen . Ook werd ieder jaar besloten een kermis in te richten en dat meest om de kas te spijzen De kermis ging door onder de naam van " Kaaikenskermis" Het bleef jarenlang een kleinschalig project want veel geld kreeg het bestuur niet bijeen. Er werd ook een bijdrage gevraagd aan de leden van o,50 centiemen in de maand per gezin en de cafés moesten iedere maand 1 fr betalen! Er was ook een Deken benoemd, en dat gewoonlijk de oudste inwoner van de wijk. Na enkele jaren werd het een Dekenin, een vrouw die maar een veertigtal jaren oud was maar die zich formidabel inzette voor de dekenij en ze hield het vijfendertig jaar vol!!! Voor de oorlog 40 - 45 was die kermis een volkse aangelegenheid: kaartingen, bollingen, een fanfare, valiezekoers, mastklimmen en ...kanonnengebulder! Na de bevrijding richtte de dekenij den eersten bal in hier in Eeklo! En dat in openlucht met behulp van de Canadeese soldaten! t'Was de tijd dat de bals in de belangstelling stonden en veel volk trokken, begrijpelijk na vier jaar verbod van de nazi's om te feesten. In de vijftiger jaren stak een grote concurrent de kop op: de TV! Het werd moeilijk om nog mensen van het scherm weg te krijgen zeker s'avonds ! De feesten en ook andere manifestaties leden veel onder o.a.. ook de cinema's in steden en dorpen gingen ten onder! En toch... In 1967 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan zetten ze een tent op hun pleintje .De mannen van de Dekenij durfden het aan met negenduizend frank bezit, om nog een stoet in te richten . Eindresultaat drie en dertig duizend bfr in kas! Sinsdien staat er ieder jaar een tent op het pleintje! Met vallen en opstaan zijn ze er gekomen . De eerste rommelmarkt werd ingericht in 1979 met een twintigtal markters tijdens de Kaaifeesten, die nog altijd doorgingen op het eerste week-end van oktober ! Maar ter gelegenheid van hun vijftig jarig en ook hun zestigjarig bestaan richten ze twee reuzeparaden in met 80 reuzen in een stoet... Ondertussen had ook de Dekenij een reus: " Berten De Pompier" en een entourage van kleine pompierkes die confetti spoten naar het volk! Ze hebben er gans de Vlaanderen mee doorkruist... Maar nooit hebben ze hun zieke buren vergeten en tweemaal bij een brandramp hebben ze honderd duizenden franken bijeen gegaard voor de getroffen gezinnen in de buurt! Ter gelegenheid van hun 75 jarig bestaan in 2002 werden ze dan ook ontvangen op het stadhuis en gehuldigd voor hun werking want ze zijn nog de enige dekenij in Eeklo ... Nu heeft dekenij "Steunt Elkander" een grote naam dank zij" De Grootste Rommelmarkt Van Vlaanderen" en is gekend in gans Belgie en Nederland... Na 88 jaar zijn we nog lang niet klaar...